Borstahusen

Borstahusen

I Borstahusen strax norr om Landskrona hittades denna lilla transformatorstation, som ställer begreppet/definitionen på torn på sin spets. Den är iallafall tornliknande.

Harbäckshult

Harbäckshult

Ett av relativt få torn som finns kvar i Skåne.

Gylle

Gylle

Vid hörnet av kyrkogården i Gylle, strax norr om Trelleborg, finns detta fina transformatortorn med trappstegsgavlar…inte helt olikt det i Maglarp.

Maglarp

Maglarp

Strax utanför Trelleborg vid infarten från Malmö, ligger nog ett av Sveriges vackraste transformatortorn.

Läst på informationsskylten: ”Byggnaden uppfördes 1920 av Skegrie-Maglarps Energiförening efter domkyrkoarktiekt Theodor Wohlins ritningar. Byggmästare var Johan Gullberg, Skegrie. Transformatorstationen var i drift från år 1921 till 1976. /Trelleborgs Elverk.”

 

Pin It on Pinterest