Saltholmen

Saltholmen

I Göteborg, längst ute vid kusten söder om Göta älvs mynning ligger Långedrag och Saltholmen. Här finns ett lite udda torn högt uppe på ett berg. Byggt i sten och trä. När vi var på besök strax innan midsommar, var det riktigt busväder med regn på tvären, så nån närmare titt än så här var det inte tal om.

Pin It on Pinterest