Året är 1897 och det här med att överföra elektricitet över längre avstånd är fortfarande nytt och flera olika system provas. Fivelstad fick sin elektricitet från Holms kraftstation i Motala ström och kvarnen här är förmodligen Sveriges första eldrivna kvarn.  Och överföringen med en tvåfas-ledning är förmodligen även den unik. Tidigare hade man haft enfas-system. Fivelstad kvarn byggdes om till trefas 1909.

Pin It on Pinterest

Share This