Detta var en del av mina lekmiljöer i slutet av 1960-talet och början av 70-talet…längre in finns en damm med trätub till Mössfabrikens kraftstation. Det lilla fallet har nog använts för kraftförsörjning ganska länge med sågverk etc.

Pin It on Pinterest

Share This