Vikbolandets elektriska kraft aktiebolag, VEKA, byggde tornen 1920 för sin distribution av elektricitet till hela Vikbolandet. Totalt fanns det nog 6 transformatortorn av denna typ, och tre av dom finns fortfarande kvar, men inte i drift. Elen kom från Norrköping och spänningen var 40kV fram till dessa transformatorer som sedan skickade vidare 3kV i ett lokalt nät och 220/380V till de närmast liggande gårdarna och byarna.

Stationen var i drift från 1920 till slutet av 1960-talet. Transformatorer och det mesta andra är bortmonterat. Larmsirenen på fasaden påkallade uppmärksamhet vid strömavbrott och en insats från den som hade hand om skötseln.

Pin It on Pinterest

Share This